Equazione dello scambio

Equazione dello scambio

(v. Teoria quantitativa della moneta)