Res nec màncipi

Res nec màncipi

[vedi Res mancipi]