Exceptiònes dilatòriæ

Exceptiònes dilatòriæ

[vedi Excèptio]